Hizmet Koşulları

Son Güncelleme: 01 Mayıs 2019

1. Hükümler

İşbu sözleşmenin hükümleri (“Hizmet Koşulları” ya da “Sözleşme”), sizinle BRETZEL GAMES, iştirakleri, ana şirketleri, ortak girişimleri ve ortak mülkiyet altındaki diğer tüzel kişiler ve/veya bunların vekilleri, danışmanları, çalışanları, müdür ve yöneticileri (“BRETZEL GAMES” ya da “Biz”) arasındaki ilişkiyi düzenlemekte olup, www.bretzelgames.com internet sitemize ve Apple App Store, Google Play App Store, Amazon App Store, Facebook ve/veya diğer oyun siteleri üzerinden kullanıma sunulan mobil uygulamalara; internet sitelerine ve/veya oyunlara ve oyunlarımızla bağlantılı hizmetlere (birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır) yapacağınız erişimlerde ve bu Hizmetleri kullanmanız durumunda uygulanacaktır.

Lütfen, Hizmetler’e erişim sağlamadan ya da Hizmetler’i kullanmadan önce işbu Hizmet Koşulları’nı ve Gizlilik Politikası’nı dikkatli bir şekilde okuyunuz. SÖZ KONUSU BELGELER, SİZ İLE BRETZEL GAMES ARASINDA YASAL OLARAK BAĞLAYICI NİTELİKTE OLAN BELGELERDİR. HİZMETLER’İ KURMAKLA, KULLANMAKLA YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMETLER’E ERİŞMEKLE İŞBU HIZMET KOŞULLARI’NI VE GİZLİLİK POLİTİKASI’NI KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ. EĞER İŞBU HIZMET KOŞULLARI’NI VE GİZLİLİK POLİTİKASI’NI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN HİZMETLER’İ KURMAYIN, KULLANMAYIN YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMETLER’E ERİŞMEYİN. KULLANIMIN YASAK OLDUĞU DURUMLARDA HİZMETLERİ’MİZİ KULLANMANIZ YOK HÜKMÜNDEDİR. İŞBU SÖZLEŞME İLE BİRLİKTE HİZMETLER’İN SİZE SATILMADIĞINI, SADECE HİZMETLER’LE İLGİLİ KULLANIM HAKKI VERİLDİĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

Hizmetler’e erişimde bulunmak için bir hesap (“Hesap”) açmanız gerekebilecektir. Bir hesap açmak veya Hizmetler’i herhangi bir şekilde kullanmak suretiyle en az 18 yaşında (veya daha büyük) olduğunuzu ve bu Hizmet Koşulları’nı anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. En az 13 yaşında olmanız kaydıyla şayet 18 yaşın altındaysanız, ebeveynlerinizin veya yasal vasinizin bu Hizmet Koşulları’nı incelemiş ve kabul etmiş olduğunu beyan etmektesiniz. 13 yaşın altındaki hiç kimse Hizmetler’i herhangi bir şekilde kullanamaz.

Apple, Google ve Amazon gibi üçüncü taraf uygulamaları ve/veya Facebook ve Google+ gibi Sosyal Ağ Siteleri (“SNS”) üzerinden Hizmetler’e erişimde bulunmanız halinde, işbu Hizmet Koşulları’nın yanında ayrıca bu üçüncü tarafların geçerli hizmet ve kullanım koşullarına uymakla yükümlüsünüz.

 

2. Hizmet Koşulları’nda ya da Hizmetler’de Değişiklik Yapılması

BRETZEL GAMES, güncellenmiş versiyonunu kendi web sitesinde, oyunların mobil platform sayfalarında veya SNS sayfalarında yayımlamak suretiyle Hizmet Koşulları’nı ve/veya Gizlilik Politikası’nı herhangi bir zamanda, kendi takdirinde olacak şekilde tadil etme, değiştirme, modifiye etme, Hizmet Koşulları’na ve Gizlilik Politikası’na ekleme yapma ya da bunların bazı kısımlarını çıkartma hakkını saklı tutmaktadır. Hizmetler’den herhangi birini kullanmaya devam etmeniz durumunda söz konusu güncellemeleri ve değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. Herhangi bir zamanda işbu Hizmet Koşulları’nın, Gizlilik Politikası’nın veya Hizmetler’den faydalanmaya ilişkin diğer BRETZEL GAMES politika, kural veya koşullarının söz konusu tarihte güncel olan versiyonlarının tamamı veya herhangi bir kısmını kabul etmemeniz durumunda Hizmetler’den faydalanmaya derhal son vermelisiniz. İşbu Hizmet Koşulları’nın son güncellenme tarihi Sözleşme’nin en üst kısmında belirtilmektedir.

Aynı zamanda, BRETZEL GAMES herhangi bir zamanda Hizmetler’de değişiklikler yapabilir veya Hizmetler’den faydalanmanızı herhangi bir zamanda hiçbir uyarıda bulunmaksızın ve herhangi bir ödeme iadesi yapmaksızın durdurabilir. BRETZEL GAMES’in Hizmetler’den faydalanmanızı herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeksizin durdurabileceğini veya kısıtlayabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

 

3. Hizmetler’den Faydalanma

Hizmetler, işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm, yükümlülük ve şartlar çerçevesinde sadece nihai kullanıcıların kullanımına açıktır. Hizmetler’e yalnızca şahsi olarak, ticari amaç gütmeden, bireysel eğlence amacıyla erişebilir ve Hizmetler’den sadece bu amaçlarla faydalanabilirsiniz. BRETZEL GAMES tarafından açıkça izin verilen haller hariç olmak üzere, Hizmetler’i kopyalayamaz, çoğaltamaz, umuma iletemez, yayımlayamaz, satamaz, takas edemez, temsil edemez veya diğer herhangi bir şekilde ticarete konu edemezsiniz.

3.1 Hizmetler’den Faydalanma Koşulları

Hiçbir koşul altında aşağıda belirtilen eylemlerde bulunmayacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz:

Hesabınızı başka bir bireyi ya da teşebbüsü taklit etmek veya herhangi bir BRETZEL GAMES çalışanının kimliğine bürünmek amacıyla adlandırmak ya da Hizmetler kapsamındaki kullanıcı adınızı bu amaç doğrultusunda belirlemek,

Hesabınızı satmak, kiralamak veya hibe etmek, sahte kimlik ya da bilgilerle veya (ebeveyni olmanız durumunda reşit olmayanlar için Hesap açmanız hariç olmak üzere) kendiniz haricinde bir kişi adına Hesap açmak,

Daha önce BRETZEL GAMES tarafından Hizmetler’den faydalanmanızın sonlandırılması veya oyunlar dahil olmak üzere Hizmetler’i kullanımınızın yasaklanması (banlanmanız) halinde Hizmetler’i kullanmak,

Hesabınızı ya da BRETZEL GAMES Hizmetler’ini ticari amaçlarla kullanmak,

BRETZEL GAMES’in Hizmetler’le güdülen amaçla ya da Hizmetler’in özüyle bağdaşmadığını düşündüğü herhangi bir eylemde bulunmak,

(i) üçüncü bir tarafa ait bir patenti, telif hakkını, ticari markayı, ticari sırrı, manevi hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya tanıtım ya da gizlilik haklarını ihlal eden veya suiistimal eden, (ii) yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden veya bunların ihlal edilmesine neden olacak davranışları teşvik eden veya hukuki bir sorumluluğa neden olacak olan; (iii) hileli, sahte, yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olan; veya (iv) yasadışı veya zararlı mahiyetteki faaliyetleri veya maddeleri teşvik eden içerikleri yayımlamak, yüklemek, aktarmak veya iletmek,

Hizmetler’i ya da Hizmetler kapsamındaki bireysel bir unsuru, BRETZEL GAMES’in ünvanını, herhangi bir markasını, logosunu veya diğer bir özel (tescilli) bilgiyi ya da herhangi bir sayfanın veya sayfada yer alan bir formun düzenini (layout) ve tasarımını BRETZEL GAMES’in açık yazılı onayı olmaksızın kullanmak, görüntülemek, yansıtmak ya da şekillendirmek (frame),

Hizmetler kapsamında halka açık olmayan alanlara, BRETZEL GAMES’in bilgisayar sistemlerine ya da BRETZEL GAMES’in sağlayıcılarının teknik iletim sistemlerine erişim sağlamak, bunlara müdahale etmek veya bunları kullanmak,

BRETZEL GAMES’in herhangi bir sisteminin ya da bilgisayar ağının (network) zaaflarını/hassas noktalarını derinlemesine incelemeye, gözden geçirmeye veya test etmeye ya da herhangi bir güvenlik veya doğrulama önlemini ihlal etmeye teşebbüs etmek,

Bir virüsün yayılması, Hizmetler’i sunulmasını engelleme saldırıları ya da Hizmetler’in aksatılmasına veya başka bir kişinin Hizmetler’i kullanmasını ya da Hizmetler’den faydalanmasını engellenmesine yönelik girişimler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir saldırı başlatmak, böyle bir saldırıya yardım etmek veya böyle bir saldırıya dahil olmak,

BRETZEL GAMES’in açık yazılı onayı olmaksızın, Hizmetler’i, herhangi bir oyunu ya da oyun deneyimini değiştirmek veya bunlara müdahale etmek ya da Hizmetler’in veya herhangi bir oyunun bir parçası olan dosyaları değiştirmek ya da değiştirilmesine yol açmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir emülatör, hile, yetkisiz erişim, otomasyon yazılımı, bot, hack, mod ya da izinsiz üçüncü kişi yazılımı kullanmak,

Hizmetler’in bir parçası olan güvenlik, teknoloji, aygıt veya yazılım unsurlarının devre dışı bırakılması veya değiştirilmesi yoluyla veya bunların devre dışı bırakılmasına veya değiştirilmesine yönelik teşebbüslerde bulunulması yoluyla veya bunları devre dışı bırakmaları veya değiştirmeleri için üçüncü tarafların teşvik edilmesi veya yardım sunulması yoluyla yapılacaklar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, BRETZEL GAMES tarafından sağlanan kullanıcı arayüzü dışındaki bir yolla Hizmetler’e, başkalarının adına kayıtlı Hesaplara veya Hizmetler’e bağlanan bilgisayarlara, sunuculara veya ağlara yetkisiz erişimlerde bulunmak,

BRETZEL GAMES’in ya da BRETZEL GAMES sağlayıcılarının veya (başka bir kullanıcı da dahil olmak üzere) diğer bir üçüncü kişinin Hizmetler’i korumak amacıyla hayata geçirdiği herhangi bir teknolojik önlemden kaçınmak, bunu bypass etmek, devre dışı bırakmak, ihlal etmek, çözmek (descramble) veya diğer bir şekilde ortadan kaldırmak,

Hizmetler’e, BRETZEL GAMES tarafından sunulan yazılım ve/veya arama etmeni (search agent) veya genel olarak erişilebilir olan üçüncü kişi internet tarayıcıları haricindeki bir motor, yazılım, araç, etmen, aygıt ya da (örümcek, robot, böcek (crawler), veri madenciliği araçları ya da benzerleri de dahil olmak üzere) mekanizma kullanmak suretiyle erişim sağlamaya veya aramaya teşebbüs etmek,

İstenmeyen ya da izinsiz reklam, tanıtım materyali, e-posta, reklam olarak gelen posta (junk mail), istenmeyen e-posta (spam), zincirleme postalar ya da diğer bir davet/teşvik formu göndermek,

Herhangi bir Aktarma Kontrol Protokolü (TCP)/İnternet Protokolü (IP) paket başlığını veya herhangi bir e-posta ya da haber grubu gönderiminin başlık bilgisinin herhangi bir kısmını taklit etmek ya da Hizmetler’i değiştirilmiş, aldatıcı veya sahte/hatalı kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek için kullanmak,

Söz konusu bilgilerin herhangi bir şekilde Hizmetler’imiz vasıtasıyla yayınlanması ve/veya iletilmesi de dahil olmak üzere, taciz edici, tehditkar, müstehcen, onur kırıcı, karalayıcı, ırkçı, dini, cinsel nitelikli ya da diğer bir şekilde sakıncalı veya saldırgan eylemde bulunmak,

Diğer kullanıcılara, gruplara, BRETZEL GAMES’in tüzel kişiliğine veya BRETZEL GAMES çalışanlarına, acentelerine, danışmanlarına, memurlarına ve/veya yöneticilerine veya Hizmetler’e yönelik hakaret, tehdit, yürürlükteki yasalar uyarınca suç teşkil eden herhangi bir fiil de bulunmak veya bu yöndeki tacizleri, suistimalleri veya şiddet edimlerini teşvik edici konuşmaları ve bilgileri yayınlamak.

Bu gibi izinsiz kullanımlar aynı zamanda, telif hakkı ve ticari marka kanunları ve yürürlükteki iletişim düzenlemeleri ve yönetmelikleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yürürlükteki yasaları ve yasal uygulamaları da ihlal edebilir. İşbu Sözleşme ‘de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Hizmet Koşulları’nda düzenlenen hiçbir husus fikri mülkiyet haklarına yönelik bir lisans verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. BRETZEL GAMES, Hizmet Koşulları ya da Hizmetler’in amacı veya özü dışında kullanımı da dahil olmak üzere, kişinin eyleminin işbu Sözleşme’yi ihlal edip etmediğini kendi takdiri doğrultusunda belirleme hakkını saklı tutmaktadır. BRETZEL GAMES ayrıca, Hizmetler’e erişiminizin engellenmesi, Hesabınızın kapatılması ve/veya Hizmetler’e erişiminizin sınırlandırılması gibi uygun addettiği her türlü eylemi gerçekleştirme hakkını da saklı tutmaktadır.

 

3.2 Oturum Açma Bilgileri ve Hesab’ınız

Hizmetler’e erişim sağlamak ve Hizmetler’den faydalanabilmeniz için bir kullanıcı hesabı (“Hesap”) oluşturmanız gerekebilir ve aynı maksatla Hesab’ınız için bir şifre seçmeniz gerekecektir (“Oturum Açma Bilgileri”). Bu bilgileri başkalarıyla paylaşmamayı ve böyle bir paylaşımın işbu Hizmet Koşulları’nın ihlal edilmesi anlamına geldiğini kabul etmektesiniz.

Kredi kartınızın ve diğer ödeme sistemlerinin kullanılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Hesab’ınızda gerçekleşecek tüm işlemlerden siz sorumlu olacaksınız. Bu nedenle, parolanızı güvenli bir şekilde saklamanızı ve Oturum Açma Bilgileri’nizi hiçbir koşul altında başkalarıyla paylaşmamanızı önemle öneririz. Oturum Açma Bilgileri’nizi paylaşmanız durumunda, bu bilgileri paylaştığınınız kullanıcının Hesab’ınız üzerinden yapacağı satın alma dahil her türlü işlemden siz sorumlu olacaksınız.

 

3.3 Hizmetler’den Faydalanma Süresi

İşbu Hizmet Koşulları’na istinaden tarafınıza sağlanan Hizmetler’den faydalanma süresi, işbu Hizmet Koşulları’nı kabul ettiğiniz ve Hizmetler’i kurduğunuz veya başka şekillerde Hizmetler’i kullanmaya başladığınız tarihte başlayacak olup, Hizmetler’den faydalanmayı bıraktığınızda veya Hizmetler’i kullanmaya son verdiğinizde veya işbu Hizmet Koşulları’nın BRETZEL GAMES tarafından feshedildiği tarihten hangisi daha önce gerçekleşirse söz konusu tarihte sona erecektir.

 

3.4 Kullanıcı Hesab’larının ve Hizmetler’in Askıya Alınması ve Sonlandırılması

İşbu Hizmet Koşulları’nın herhangi birine uymamanız, ya da uymadığınızdan kuşkulanılması veya Hizmetler’in herhangi bir şekilde yasa dışı veya usulsüz kullanılması ya da bundan kuşku duyulması durumunda, BRETZEL GAMES, diğer hukuki çarelere sınırlama getirmeksizin, size bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak Hesabınızı ya da Hizmetler’i veya onların bazı kısımlarına erişimi sınırlandırabilir, askıya alabilir, sonlandırabilir, değiştirebilir veya iptal edebilir. Hesabınızın sonlandırılmasının veya sınırlandırılmasının bir sonucu olarak Hesap bilgilerinizi ve Hizmetler’i kullanmanızla ilgili tüm menfaatlerinizi, ayrıcalıklarınızı, kazanılmış ve/veya satın alınmış Sanal Kalemleri yitirebilirsiniz. Tüm bu durumlarda, BRETZEL GAMES yaşanan kayıplar veya sonuçlar için hiçbir şekilde tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

BRETZEL GAMES ayrıca belirli bir oyunu veya Hizmetler’in herhangi bir kısmı da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere Hizmetler’in sunulmasını ve/veya desteklenmesini herhangi bir zamanda durdurma hakkını saklı tutmaktadır. BRETZEL GAMES’in bu hakkını kullanması durumunda Hizmetler’in tamamından veya ilgili kısmından faydalanama hakkınız kendiliğinden sona erecektir. Ayrıca böyle bir durumda BRETZEL GAMES, sunulması ve/veya desteklenmesi sonlandırılan Hizmetler’le bağlantılı olarak size ya da başka kullanıcılara ücret iadesi, menfaat sağlama veya başkaca bir tazminat ödeme zorunluluğu altında olmayacaktır. Bu gibi işlemler Hesabınızın sona erdirilmesine, hali hazırda sağlanmakta olan veya sağlanacak olan içerikler de dahil olmak üzere Hizmetler’e ya da Hizmetler’in herhangi bir kısmına erişiminizin sonlanmasına yol açabilir.

 

4. Fikri Mülkiyet Hakkı ve Kullanıcı İçeriği

4.1 Oyun ve Hizmetler

Her türlü oyun, başlık, bilgisayar kodu, tema, obje, karakter, karakter ismi, öykü, diyalog, meşhur söz/slogan (catch phrase), konsept, çizim, animasyon, ses, müzik kompozisyonu, sesli-görsel efektler, dokümantasyon, oyun içi sohbet dökümleri, işletme yöntemi, manevi haklar, karakter profil bilgileri, Sanal Kalemler, BRETZEL GAMES kullanıcı ara yüzü kullanılarak kaydedilen oyun kayıtları ile BRETZEL GAMES kullanıcı ara yüzü ve sunucu yazılımları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler’e ilişkin ve Hizmetler üzerindeki tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler sadece BRETZEL GAMES’e aittir. BRETZEL GAMES, tüm fikri mülkiyet hakları ya da diğer özel/tescilli hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın oyunlara ve Hizmetler’e ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

İşbu Sözleşme’de aksine hüküm bulunmadıkça, herhangi bir oyunda kazanılmış ya da BRETZEL GAMES’ten satın alınmış olsun ya da oyunlarda ortaya çıkan veya oyunlardan doğan Sanal Kalemler ya da bir Hesap’la bağlantılı olan veya Hizmetler kapsamında elde edilen ve saklanan diğer özellikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Hizmetler’de görünen/ortaya çıkan hiçbir içerik üzerinde veya bu içeriklere ilişkin hiçbir fikri mülkiyet hakka veya menfaate sahip olmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

 

4.2 Kullanıcı Hesap’ları

İşbu Sözleşme’de aksine hüküm bulunmadıkça, Hesap’lar üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkına ya da menfaate ilişkin diğer bir hakka sahip olmadığınızı ve Hesap’lar üzerindeki ve Hesab’lara ilişkin tüm hakların halihazırda ve her zaman için BRETZEL GAMES’e ait olduğunu/olacağını ve BRETZEL GAMES lehine hüküm ifade edeceğini kabul ve beyan etmektesiniz.

 

4.3 Kullanıcı İçeriği

“Kullanıcı İçeriği”, forumlarda yayınlanan ilanlar/duyurular (postlar) ve/veya sohbet metinleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Hizmetler vasıtasıyla veya Hizmetler’in içeriğine yüklediğiniz ya da aktardığınız veya diğer kullanıcıların yüklediği veya aktardığı her türlü iletişimi, imajı, sesi ve diğer tüm materyalleri, verileri ve bilgileri ifade etmektedir.

Söz konusu Kullanıcı İçeriği’ni ve bunlara ilişkin tüm modifiye edilmiş ve türev çalışmaları size herhangi bir ödeme yapılmasına gerek olmaksızın çoğaltmak, düzeltmek, adapte etmek, değiştirmek, tercüme etmek, yeniden formatlamak, bunlardan türev çalışmalar oluşturmak, üretmek, sirkülasyona sokmak, yayınlamak, dağıtmak, satmak, lisans vermek, alt lisans konusu yapmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, aktarmak, umuma sunmak, halka açık şekilde ifa etmek ya da elektronik erişim sağlamak, neşretmek, telekomünikasyon yoluyla halka duyurmak, sergilemek, ifa etmek, bilgisayar hafızasına girmek, kullanmak ve uygulamak için münhasır olmayan, süreklilik arz eden, gayri kabili rücu, alt lisansa konu edilebilir, devredilebilir, dünya çapında geçerli, ödenmiş bir hakkı BRETZEL GAMES’e ve lisansörlerine ve ayrıca bunların haleflerine ve devralanlarına vermekte olduğunuzu kabul etmektesiniz.

BRETZEL GAMES, herhangi bir kullanıcı davranışı açısından ya da Kullanıcı İçerikleri’nin taranmasından, izlenmesinden, denetlenmesinden veya Hizmetler’e yönelik uygunsuz Kullanıcı İçerik ve eylemlerinden ötürü herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altında girmeyecektir. Hizmetler aracılığıyla sunulan Kullanıcı İçerikleri tarafımızca taramadan geçirilmemekte, izlenmemekte ya da denetlenmemektedir. Hizmetler’imizi kullanan kullanıcılarımız, saldırgan ve uygunsuz içeriklere maruz kalınması da dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, Hizmetler’le ilgili olarak sunulmuş herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin kullanılmasıyla ilgili tüm riskleri üstlendiklerini kabul ve beyan ederler.

BRETZEL GAMES, Hizmetler’i sunmak, işbu Koşullar’a uygunluk sağlamak ve kanunlara veya diğer yasal gerekliliklere uymak amacıyla herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir gerekçe ile veya gerekçe belirtmeksizin Kullanıcı İçerikleri’ni kendi münhasır takdirine istinaden izleme, yasaklama, gözden geçirme, düzenleme, silme, bunlara yapılan erişimleri engelleme veya kaldırma hakkını saklı tutmakla birlikte bu işlemlerde bulunmakla yükümlü değildir. İşbu Hizmet Koşulları’nı kabul etmek suretiyle söz konusu izleme ve kaydetme faaliyetlerine de gayrı kabili rücu olarak onay vermektesiniz. Hizmetler’den yararlanırken tarafınızdan halka açık hale getirilen Kullanıcı İçerikleri açısından herhangi bir gizlilik beklentisi içinde olmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

 

4.4 Halka Açık Forumlar

BRETZEL GAMES, sunduğu Hizmetler bünyesinde kullanıcıların bilgi veya yorum yayınlayabileceği eğlenceli sayfalar (fun pages), forumlar, bloglar ve sohbet özellikleri sunmaktadır. Kullanıcılar bu ortamlarda ilgilendikleri konularda paylaşım yapabileceği gibi, genel bilgiler, yorumlar ve bazen kişisel bilgiler paylaşabilir. Bu mecralarda yayınlanan bilgilerin halka açık bilgiler olduğunu o nedenle gizli bilgi olduğunu düşündüğünüz kişisel bilginiz de dahil hiçbir bilgiyi bu alanlarda paylaşmayınız. İlgili bilginin gizli kalmasını arzu etmeniz halinde lütfen bu ortamları bilgi paylaşmak ya da yayınlamak için kullanmayınız; gizli addettiğiniz hiçbir bilgiyi Hizmetler kapsamında sunmayınız, yüklemeyiniz, yazmayınız ya da aktarmayınız. BRETZEL GAMES bu gibi bilgilerin kullanılmasından ötürü hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük altında değildir ve olmayacaktır. Ayrıca sunulan bilgilere ilişkin fikirler, şemalar, kullanımlar için hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

 

4.5 Kullanıcı Etkileşimleri

Diğer kullanıcılar ve Hizmetler ya da oyunlar vasıtasıyla etkileşim kurduğunuz diğer taraflarla olan etkileşimleriniz sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

Bir ya da daha fazla kullanıcıyla uyuşmazlık yaşamanız halinde, BRETZEL GAMES’i (müdürlerimizi, yöneticilerimizi, vekillerimizi, iştiraklerimizi, ortak girişimlerimizi ve çalışanlarımızı) bilinen veya bilinmeyen herhangi bir şekilde bu ihtilaflardan kaynaklanan veya bu ihtilaflarla bağlantılı olan tazmin taleplerinden, iddialardan ve (fiili ve dolaylı) zarardan ötürü ibra etmekte olduğunuzu/olacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz. BRETZEL GAMES bu gibi uyuşmazlıklara herhangi bir şekilde dahil olma hakkını saklı tutmaktadır, ancak böyle bir yükümlülük altında değildir.

 

5. Ücretler ve Satın Alma Koşulları

5.1 Sanal Kalemler (Virtual Items)

“Gerçek dünya” parasıyla Hizmetler kapsamında kendi kişisel ve ticari olmayan eğlenceniz için (a) BRETZEL GAMES’in oyunlarında kullanmak üzere sanal nakit ve diğer her türlü oyun içi para da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın “sanal parayı (virtual currency)”; (b) oyun içi sanal kalemleri (sanal para ile oyun içi sanal kalemler birlikte “Sanal Kalemler” olarak anılacaktır) ve (c) diğer ürün ya da hizmetleri kullanmak için sınırlı, devredilemez, alt lisans konusu yapılamaz, geri alınabilir nitelikte bir kullanım hakkı satın alabilirsiniz. Sanal Kalemler’i sadece bizden veya yetkili ortaklarımızdan Hizmetler üzerinden satın almanıza izin verilmekte olup, başka türlü bir satın alma işlemine izin verilmemektedir.

BRETZEL GAMES’in Sanal Kalemler’i yönetmek, düzenlemek, kontrol etmek, değiştirmek veya elemek için mutlak bir hakka sahip olduğunu ve Sanal Kalemler’e erişiminizi herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenden ötürü, size bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak kesebileceğini veya askıya alacağını kabul ve beyan etmektesiniz. BRETZEL GAMES, bu hakkını kullandığında size ya da herhangi bir üçüncü kişiye karşı hiçbir yükümlülük altında olmayacaktır. Söz konusu Sanal Kalemler için ödediğiniz miktara bakılmaksızın, Sanal Kalemler üzerinde hiç bir hak talebine, mülkiyete veya maliklik menfaatine sahip olmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. BRETZEL GAMES’in, Hizmetler’e erişiminizin sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırılması durumunda Sanal Kalemler’inizi kaybetmenizden sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmektesiniz.

BRETZEL GAMES tarafından açıkça izin verilen haller hariç olmak üzere, (i) Sanal Kalemler’in başka kullanıcı hesaplarına devredilmesi kati surette yasaktır; (ii) Hizmetler ve oyunlar dışında “gerçek dünya” parasıyla herhangi bir Sanal Kalem satın alamaz veya satamazsınız ya da para karşılığı başka bir takas/alışveriş yapamazsınız ve (iii) BRETZEL GAMES, Sanal Kalemler’e ilişkin bu gibi sözde devirleri veya Hizmetler’de yer alan herhangi bir şeyin “gerçek dünyadaki” sözde satışını, hediye edilmesini veya ticaretinin yapılması girişimlerini kabul etmemektedir. Yukarıda anılan eylemlerden herhangi birini yapmaya teşebbüs etmek işbu Hizmet Koşulları’nı ihlal edici nitelikte olup, Sanal Kalemleri kullanma hakkınızın kendiliğinden sona ermesine yol açacağı gibi, Hesabınızın feshine ve Hizmetler’e erişiminizin sonlanmasına da yol açabilir. Hesabınızın kapatılması ya da herhangi bir nedenden ötürü askıya alınması veya BRETZEL GAMES’in Hizmetleri sunmayı durdurması halinde tüm Sanal Kalemleri’niz geri alınacak ve yok hükmünde sayılacaktır.

Herhangi bir Sanal Kalem’in maliki olduğunuzu, Hesabınızın silinmesinin veya askıya alınmasının ya da işbu Hizmet Koşulları’nın değiştirilmesinin, feshedilmesinin veya süresinin sona ermesinin ardından kaybolan Sanal Kalemleri’n sözde maddi değerine yönelik tazmin talepleriyle ilişkin olarak BRETZEL GAMES, bağlı şirketleri, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, vekilleri ve lisans verenleri aleyhine herhangi bir tanzim talebinde bulunmayacağınızı ya da böyle bir talep ileri sürmeyeceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

 

5.2 Ücretler, Geri Ödeme ve İade Politikası

Hizmetler aracılığıyla veya oyun içi yapılan bütün satışlar nihai niteliktedir ve geçerli ücretlerin ve diğer bedellerin (Sanal Kalemler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) tamamen veya kısmen iade edilemez nitelikte olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz. Onaylanmamış yollarla elde edilen bedeller de dahil olmak üzere Hesab’ınıza yansıtılan bütün bedellerden tamamen siz sorumlusunuz. BRETZEL GAMES, Hizmetler aracılığıyla satılan ürünler için para iadesi yapmamakta veya takas önermemektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLARA İLAVE OLARAK, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARDA AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, HERHANGİ BİR NEDENLE VE BİLDİRİM YAPILARAK YA DA YAPILMAYARAK HİZMETLER KISMEN YA DA TAMAMEN SONLANDIRILDIĞINDA YA DA BİR HESAP KAPATILDIĞINDA, SÖZ KONUSU KAPATMA İŞLEMİNİN İSTEYEREK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, KULLANILMAYAN SANAL KALEMLER VEYA DİĞER OYUN VARLIKLARI İÇİN PARA İADESİ YAPILMAYACAĞINI, ÖDEME ALAMAYACAĞINIZI VEYA DİĞER BİR ŞEKİLDE TAZMİN EDİLMEYECEĞİNİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

BRETZEL GAMES, oyunlar’a veya Hizmetler aracılığıyla sunulan ürünlere ilişkin fiyatlandırmaları, mevcudiyeti, spesifikasyonları, içerikleri, açıklamaları veya özellikleri herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen revize edebilir veya değiştirilebilir. Bu tür değişiklikler, ürünlerin yeni fiyatlarının Hizmetler veya oyunlar içinde ilan edilmesinin hemen ardından geçerlilik kazanacaktır.

Herhangi bir ürünün belirli bir zamanda Hizmetler veya oyunlar aracılığıyla sunulması, bu ürünün ileride de sunulacağı anlamına gelmemektedir veya bu yöndeki bir garantiyi teşkil etmemektedir.

 

6. Hizmet Güncellemeleri

BRETZEL GAMES’in size önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Hizmetler’i veya oyunları güncelleyebileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.

 

7. Üçüncü Taraf Hizmetleri

Hizmetler ve/veya oyunlar, üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirme yapabilir ve/veya Hizmetler ya da oyunlar vasıtasıyla size üçüncü kişi hizmetleri sunulabilir. Üçüncü kişi hizmetleri arasında oyun kayıtları (gameplay) ve paylaşımları, sosyal medya bağlantısı ve benzerleri yer alabilir, ancak üçüncü kişi hizmetleri bunlarla sınırlı değildir. Üçüncü kişi hizmetlerinin ilgili üçüncü kişinin hüküm ve şartlarına tabi olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Bu tür üçüncü taraf hizmetleri sizinle söz konusu üçüncü kişi hizmet sağlayıcısı arasındaki bir anlaşmayı teşkil ettiğinden, lütfen bu üçüncü kişi hüküm ve şartlarını dikkatli bir şekilde okumanızı önemle tavsiye ediyoruz.

 

8. Geri Bildirim

BRETZEL GAMES, Hizmetler’in iyileştirilmesine yönelik geri bildirimlerin, yorumların ve önerilerin (“Geri Bildirim”) sunulmasını teşvik etmektedir. Geri Bildirim’lerinizi support@bretzelgames.com adresi üzerinden e-posta göndererek ya da oyunların içindeki veya oyunların mobil platform sayfalarındaki “Müşteri Görüşleri” kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Geri Bildirim yapmanız durumunda BRETZEL GAMES’e, sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz her türlü fikri mülkiyet hakkı tahtında Geri Bildirim’inizi herhangi bir amaç doğrultusunda kullanma, kopyalama, değiştirme, bunların türev çalışmalarını gerçekleştirme ve Geri Bildirim’inizden diğer bir şekilde faydalanma için münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, sürekli, gayri kabili rücu, ücreti tamamen ödenmiş, telifsiz, alt lisans konusu yapılabilir ve devredilebilir bir lisans vermekte olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz.

 

9. Garanti Feragati

BRETZEL GAMES’İN AŞAĞIDA DÜZENLENEN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI BÖLÜMÜ TAHTINDAKİ SORUMLULUĞU SINIRLANDIRILMAKSIZIN, HİZMETLER’İ; TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET İHLAL ETMEME GARANTİSİ İLE İŞLEM TARAFLARININ GEÇMİŞ UYGULAMALARININ ORTAYA KOYDUĞU NET MODEL (COURSE OF DEALING) VE TİCARİ GELENEKLERDEN MEYDANA GELENLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ SÖZ KONUSU OLMAKSIZIN, “OLDUĞU GİBİ (AS IS)” VE “MEVCUT OLDUĞU HALİYLE (AS AVAILABLE)” ŞEKLİNDE KULLANIMINIZA SUNULMAKTADIR. BRETZEL GAMES, HİZMETLER’E İSTEDİĞİNİZ HER ZAMAN VE HER YERDE ERİŞEBİLECEĞİNİZİN VEYA HİZMETLER’İ İSTEDİĞİNİZ HER ZAMAN VE HER YERDE KULLANABİLECEĞİNİZİN, HİZMETLER’İN KESİNTİSİZ YA DA HATADAN ARİ OLACAĞININ, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİN VEYA OYUN YA DA HİZMETLER’İN VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI BİLEŞENLER BARINDIRMADIĞININ GARANTİSİ VERMEMEKTEDİR.

 

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması

BRETZEL GAMES, KANUNEN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, GELİR KAYBI, KAR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA FAALİYETLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI YA DA (SÖZ KONUSU ZARARLAR NASIL NİTELENDİRİLİRSE NİTELENDİRİLSİN) DİĞER MANEVİ ZARARLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, BRETZEL GAMES’İN BU ZARARLARIN DOĞABİLECEĞİ OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE YA DA DİĞER BİR HUKUK TEORİSİNE DAYANAN VE İŞBU HİZMET KOŞULLARI’NDAN VEYA HİZMETLER’İN KENDİSİNDEN DOĞAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN DOLAYLI, TESADÜFİ, SONUÇ OLARAK DOĞAN, ÖZEL, CEZAİ VEYA DİĞER BENZER ZARARLARDAN ÖTÜRÜ SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. BRETZEL GAMES, İLK TALEPTE BULUNDUĞUNUZ TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE İŞBU HİZMET KOŞULLARI DOĞRULTUSUNDA BRETZEL GAMES’E ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARDAN DAHA FAZLASI İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. SÖZ KONUSU SÜRE ZARFINDA BRETZEL GAMES’E HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMAMIŞ OLMANIZ HALİNDE, BRETZEL GAMES İLE YAŞAYACAĞINIZ HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIK AÇISINDAN BAŞVURABİLECEĞİNİZ YEGANE HUKUKİ ÇARENİN (VE BRETZEL GAMES’IN MÜNHASIR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN) HİZMETLER’İN KULLANIMINA SON VERMEK VE HESAB’INIZI İPTAL ETMEK OLDUĞUNU ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ülkelerin yargı sistemleri bu tür yukarıda sıralanan garantilerin hariç tutulmasına ya da belirli türdeki zararlar açısından sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına müsaade vermemektedir. Bundan dolayı, yukarıda anılan feragatlerin ve sınırlamaların bir kısmı size uygulanmıyor olabilir. BRETZEL

Games’in uygulanacak hukuk gereği işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde herhangi bir garantiden feragat edemiyor veya sorumluluğunu sınırlandıramıyor olması halinde, söz konusu garantinin kapsamı ile BRETZEL GAMES’in yükümlülüğünün kapsamı söz konusu uygulanacak hukuk tahtında izin verilen asgari miktarda olacaktır. İşbu Hizmet Koşulları’nda düzenlenen hiçbir husus hiçbir tüketicinin yasal haklarını etkilemeyecek veya BRETZEL GAMES’in ihmal ya da hilesinden dolayı meydana gelebilecek ölüm veya fiziksel yaralanma hallerine yönelik sorumluluğu hariç tutmayacak ya da sınırlandırmayacaktır.

 

11. Tazminat

Bu Hizmet Koşulları’nın tarafınızca ihlal edilmesinden ötürü üçüncü tarafların ileri sürdüğü tazmin taleplerine, taleplere, zararlara veya makul avukatlık ücretleri dahil diğer kayıplara karşı BRETZEL GAMES’i tazmin etmeyi, savunmayı ve BRETZEL GAMES’e halel getirmemeyi kabul etmektesiniz. BRETZEL GAMES, BRETZEL GAMES’i tazmin etmenizi gerektiren herhangi bir hususa ilişkin münhasır savunmayı ve kontrolü masrafları size ait olacak şekilde üstlenme hakkını saklı tutmaktadır ve siz de, BRETZEL GAMES’in bu iddialara karşı yapacağı savunmada iş birliği yapmayı kabul etmektesiniz. BRETZEL GAMES, bilgi sahibi olmasının ardından sizi bu gibi iddialar, eylemler ya da takibatlar hakkında bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir. İşbu paragraftaki düzenlerin Hesap’larınızın veya Hizmetler’in sona erdirilmesinden sonra dahi geçerli olmaya devam edeceğini kabul ve beyan etmektesiniz.

 

12. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Uygulanacak Hukuk

BRETZEL GAMES ile aranızda bir uyuşmazlık doğması halinde, yardım bölümü üzerinden doğrudan oyun içinde bir ‘ticket’ (yardım dosyası) açarak ya da contact@bretzelgames.com üzerinden bizimle iletişime geçerek çözüm bulmak için doğrudan bizimle irtibata geçmenizi önemle tavsiye etmekteyiz.

BRETZEL GAMES ile aranızda meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıkların, kanun ihtilaflarına ilişkin olarak içerdiği hükümlere bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine gireceğini ve söz konusu mahkemeler tarafından çözüme kavuşturulacağını kabul ve beyan etmektesiniz.

 

13. Grup Davası Olmaması

BRETZEL GAMES ve siz sadece birbirinize karşı, bireysel bazda dava açabilirsiniz.
İŞBU HİZMET KOŞULLARI’NI KABUL ETMEK SURETİYLE, TOPLU DAVA (CLASS ACTION) AÇMA HAKKINDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ VE SADECE BİREYSEL OLARAK BRETZEL GAMES ALEYHİNE DAVA AÇABİLECEĞİNİZİ ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

Ne siz ne de BRETZEL GAMES, bir toplu davada, konsolide eylemde ya da ilgili grubun bir mensubunun grup adına açtığı davada (representative action) davacı veya toplu dava tarafı olarak talepte bulunamazsınız,

Hem siz hem de BRETZEL GAMES bunu değiştirmek üzere mutabakata varmadıkça, mahkeme birden fazla kişinin davasını tek bir dava bünyesinde birleştiremez ve konsolide, toplu veya grup adına açılan bir tahkim yargılaması sürecine başkanlık edemez,

Mahkemenin bir kişinin davasında verdiği karar veya hüküm sadece davayı açan kişiyi etkiler, Hizmetler’in diğer kullanıcılarını etkilemez ve diğer kullanıcılarla olan uyuşmazlıkların karara bağlanmasında kullanılamaz.

 

14. Bölünebilirlik

Yetkili bir mahkeme tarafından işbu Hizmet Koşulları’nın veya Gizlilik Politikası’nın bir bölümünün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu hüküm, ilgili yargı bölgesi açısından, yalnızca söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık derecesinde uygulanmayacaktır fakat diğer şekillerde veya diğer yargı bölgelerinde aynen geçerli ve yaptırımda olacaktır ve koşulların içerdiği diğer bütün hükümler bu durumdan etkilenmeyecekler ve aynen geçerli ve yaptırımda olmaya devam edeceklerdir.

 

15. Temlik

BRETZEL GAMES işbu Hizmet Koşulları’nı ve/veya Gizlilik Politikası’nı tamamen ya da kısmen ve herhangi bir zamanda sizin rızanızı alarak veya almaksızın herhangi bir kişi veya teşebbüse temlik ya da devredebilir. Hizmet Koşulları’ndan veya Gizlilik Politikası’ndan doğan herhangi bir hak veya yükümlülüklerinizi BRETZEL GAMES’in yazılı onayı olmaksızın temlik ya da devredemezsiniz. İzinsiz gerçekleştirdiğiniz her türlü temlik ve devir hükümsüz olacaktır.

 

16. Ek Politikalar

BRETZEL GAMES, forumlar, yarışmalar ya da bağlılık programları gibi belirli hizmetlere ilişkin ek politikalar yayınlayabilir. Bu hizmetleri kullanma hakkınız söz konusu özel politikalara ve işbu Hizmet Koşulları’na tabidir.

 

17. Sözleşmenin Tamamı

Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası, her türlü ek politika ve atıf yoluyla açıkça işbu Sözleşme’nin kapsamına alınan her türlü doküman BRETZEL GAMES ile aranızdaki mutabakatın tamamını teşkil etmekte olup, Hizmetler’e ilişkin olarak sizinle BRETZEL GAMES arasındaki gelenekler, uygulamalar, politika ya da teamüller doğrultusunda oluşturulan veya işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin siz ve BRETZEL GAMES arasında oluşturulan daha önceki elektronik, sözlü veya yazılı tüm mutabakatların yerine geçmektedir.

 

18. Feragat Olmaması

BRETZEL GAMES’in işbu Hizmet Koşulları’nın ya da Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünü harfiyen ifa etmenizi gerekli görmemesi veya mecbur kılmaması ya da bunlar tahtındaki herhangi bir hakkını ifa etmemesi, BRETZEL GAMES’in ilgili veya başka bir durumda söz konusu hükmü ya da hakkı ileri sürme veya buna dayanma hakkına yönelik bir feragat veya vazgeçme olarak yorumlanmayacaktır.

BRETZEL GAMES’in işbu Hizmet Koşulları’nın ya da Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünden, şartından veya gerekliliğinden açıkça feragat etmesi, gelecekte söz konusu hükme, şarta ya da gerekliliğe uygun hareket edilmesine ilişkin herhangi bir yükümlülükten feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

İşbu Hizmet Koşulları’nda açıkça ve özellikle belirtilen haller hariç olmak üzere, BRETZEL GAMES’in hiçbir beyanı, açıklaması, rızası, feragati ya da diğer bir eylem veya ihmali (omission) işbu Hizmet Koşulları’na yönelik bir tadil olarak addedilmeyecek olup, fiziksel ve yazılı olarak ve de siz ve BRETZEL GAMES’in temsile yetkin yetkilisi tarafından imzalanarak belgelenmediği müddetçe hukuken bağlayıcı olmayacaktır.

 

19. Hakkaniyete Uygun Çareler

İşbu Hizmet Koşulları tahtında BRETZEL GAMES’e tanınan hakların ve BRETZEL GAMES karşısında üstlenilen yükümlülüklerin özgün ve yeri doldurulamaz olduğunun, bunların kaybının BRETZEL GAMES’e telafi edilemez bir zarar vereceğini ve bu zararların tek başına parasal tazminatlar yoluyla tazmin edilemeyeceğini ve bu hususlardan ötürü tarafınızca işlenen fiili veya öngörülen bir ihlal durumunda BRETZEL GAMES’in (teminat veya kefalet sunma veya zararları ispat etme yükümlülüğü bulunmaksızın) ihtiyati tedbir kararları alabileceğini veya diğer türden hakkaniyete uygun çözümlere başvurabileceğini kabul etmektesiniz.

İhtiyati tedbire ya da hakkaniyete uygun diğer bir tedbire başvurmaya veya Hizmetler’in ya da oyunların yürütülmesini, herhangi bir reklamın ya da bunlarda bağlantılı olarak yayınlanan diğer materyallerin kötüye kullanılmasını veya Hizmetler’in ya da Hizmetler vasıtasıyla kullanılan veya görüntülenen içeriklerin veya diğer materyallerin kötüye kullanılmasını yasaklamaya veya engellemeye yönelik tüm haklardan gayri kabili rücu olacak şekilde feragat etmektesiniz ve taleplerinizi/iddialarınızı (mevcut olması halinde) 6.2 ve 11 maddeler ile sınırlandırılan şekilde maddi tazminatla sınırlı tutmayı kabul etmektesiniz.

 

20. Mücbir Sebep

BRETZEL GAMES, doğal afetler, savaş, terör eylemleri, ayaklanmalar, ambargolar, sivil ya da askeri mercilerin eylemleri, yangın, sel, kaza, grev veya nakliye tesisleri, yakıt, enerji, istihdam ya da materyal eksikliği gibi BRETZEL GAMES’in kontrolü dışındaki öngörülemez nedenlerden veya şartlardan ötürü, işbu Sözleşme tahtında meydana gelecek ifa edememe halleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kendisinin makul kontrolünün ötesindeki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir gecikmeden veya ifa edememe halinden dolayı sorumlu olmayacaktır.

 

21. Ortaklık

Hizmetler’i kullanmanız, işbu Sözleşme sonucunda sizinle BRETZEL GAMES arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam, işveren, çalışan veya acentelik/vekillik ilişkisi kurulduğu anlamına gelmeyeceğini kabul etmektesiniz.

 

22. Bildirimler

BRETZEL GAMES, www.bretzelgames.com adresi, oyunların mobil uygulama platform sayfaları, Sosyal Paylaşım Siteleri, oyunlar üzerinden ve tarafımıza sunacağınız iletişim adresine gönderilecek e-posta ya da diğer bir haberleşme yöntemi vasıtasıyla duyuruda bulunmak suretiyle size bildirimde bulunabilir. İşbu Hizmet Koşulları veya Gizlilik Politikası kapsamında sizin tarafınızdan yapılan ya da yapılması gereken her türlü bildirim contact@bretzelgames.com adresine yapılmalıdır. Lütfen göndermiş olduğunuz bildirime tam adınızı ve BRETZEL GAMES ile irtibat kurmanızın sebebini ayrıntılı bir biçimde yazınız.